ProForsyning gør
en forskel

Vi gør det nemmere at være boligselskab eller administrator i forbindelse med til- og fraflytninger, og vi sikrer gode aftaler på el og gas til både boligselskaber og lejere.

Spar tid

Mange boligselskaber og ejendomsadministratorer oplever håndteringen af beboernes til- og frameldinger til forsyningsselskaber som bøvlet og tidskrævende.

ProForsyning tilbyder boligselskaber og ejendomsadministratorer et enkelt og gratis system til at håndtere til- og frameldinger til samtlige forsyningsselskaber, når en beboer flytter til eller fra en bolig.

Systemet består af to elementer:

 • Registrering af til- og fraflyttere på web.
 • Indrapportering af måleraflæsning via app til smartphone eller tablet.

Ingen teknisk installation

ProForsynings IT-systemet er cloud baseret (hostet hos Microsoft) og kræver ingen teknisk installation hos boligformidleren. Hver bruger får et personligt login, og herefter vil alle administrative medarbejdere kunne bruge systemet.

ProForsynings løsning giver boligforeninger:

 • En væsentlig lettelse og effektivisering i dagligdagen.
 • Styr på dokumentation og juridiske forhold.
 • En ekstra fordel for beboerne.

Tilbyd beboerne de bedste aftaler på el og gas

Udover at lette boligselskaberne med administrativt arbejde, kan ProForsyning tilbyde lejerne nogle særdeles attraktive vilkår på forsyningsleverancerne el- og gas.

ProForsyning gennemfører løbende markedsvurderinger og udbud for at opnå bedst mulige aftaler for de liberaliserede forsyningsarter – el, gas, fyringsolie – og forhandler attraktive vilkår på plads – til glæde for beboerne.

Når ProForsyning forhandler vilkår med forsyningsleverandørerne, indgår en hel pallette af parametre i den samlede vurdering af leverandørernes tilbud.

Vores leverandører skal:

 • Være økonomisk solide og velfunderede.
 • Have en grundlæggende kundeorienteret tilgang til markedet.
 • Kunne håndtere et stort antal kunder.
 • Have effektive forretningsgange og processer, herunder moderne og effektive IT-systemer, der smidiggør registreringen af nye kunder og tilbyder fleksible og effektive løsninger til kunderne.
 • Yde god service.
 • Ikke have ’skjulte’ eller ’mærkelige’ gebyrer.
 • Ikke have en bindingsperiode.
 • Kunne tilbyde en attraktiv nettopris på den pågældende forsyningsart til kunderne.

Alt i alt sikrer ProForsyning, at beboerne får forsyningsleverancer med bedre produkter og service til lavere priser og bedre vilkår.

ProForsyning samarbejder i øjeblikket med

ELVindstød

NaturgasDCC Energi

Vindstød:

 • Vindstød er en del af Vattenfall koncernen, et af Nordeuropas største energiselskaber.
 • Udelukkende el fra mere end 2500 danske vindmøller.
 • CO2-neutral.

DCC:

 • Er ejet af DCC plc. med aktiviteter i 15 europæiske lande og samlet omsætning på 70 mia. DKK samt DLG a.m.b.a. ejet af danske landmænd, og i dag et af Europas største landbrugsselskaber med over 40 datterselskaber,  aktiviteter i mere end 20 lande og en samlet omsætning på 55 mia. DKK.
 • Tilbyder et bredt sortiment af brændstoffer, smøremidler, naturgas og træpiller, og driver bl.a. netværket af Shell tankstationer i Danmark.